Máme bohaté skúsenosti!

Naša spoločnosť vznikla v roku 2015, čo sa zdá byť krátka doba pôsobnosti na tuzemskom, ako aj zahraničnom trhu.
A však je obsadená ľuďmi, ktorí majú v jednotlivých profesiách dlhoročné skúsenosti. Vzduchotechniku a klimatizácie riešime od r. 1990, v kúrení, zdravotechnike, či elektrike sme od r. 2009.

Zaoberáme sa teda kompletným technickým zabezpečením budov, od projekcie podľa Vašich požiadaviek, cez samotnú realizáciu až po konečné odovzdanie stavby kolaudáciou.

Za účelom skvalitnenia našich služieb sa naši zamestnanci zúčastňujú rôznych rekvalifikačných kurzov.
Naším krédom je odovzdať zákazníkovi dielo s ktorým bude spokojný a budú splnené všetky jeho požiadavky.

Náš tím

Naša firma sa zaujíma všetkými novinkami v oblasti TZB a teda prispôsobujeme na to aj spôsobilosti našich zamestnancov, rôznymi školeniami a skúškami:

  • Všetci naši elektrikári majú platné vyhlášky na výkon prác na elektrických zariadeniach.
  • Oprávnenie na montáž zabezpečovacích a kamerových systémov.
  • Skúšky a oprávnenia zváračské na meď (tvrdá spájka), plasty, oceľové potrubia.
  • Certifikát na vykurovací system UNIVENTA a UPONOR.
  • Certifikát Technika chladiarenských zariadení.
  • Oprávnenie na výkon práce stavby vedúceho.
  • Projekcia v oblasti silnoprúdu, VZT zariadení, ZTI a vykurovania.