Adresa

STAVOTECH SK, s.r.o.
Severná 998
029 01 Námestovo

Právne informácie

IČO: 48 062 740
DIČ: 2120077465
IČ DPH: SK2120077465
Č. účtu: 5068053304/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK26 0900 0000 0050 6805 3304
SWIFT: GIBASKBX

Napíšte nám

Vzduchotechnika a klimatizácia:

Ing. Peter Panek
Mob.: 0918 117 192
Mail: panek@stavotechsk.sk

Ing. Katarína Michaligová
Mob.: 0918 117 195
Mail: michaligova@stavotechsk.sk

Zdravotechnika a kúrenie:

Miloš Večerek
Mob.: 0918 117 194
Mail: vecerek@stavotechsk.sk

Oddelenie Elektroinštalácii:

Ing. Peter Šurin
Mob.: 0918 117 193
Mail: surin@stavotechsk.sk

Personálne a fakturačné oddelenie:

Hanka Jackulikova
Mob.: 0918 117 196
Mail: jackulikova@stavotechsk.sk
Mail: stavotechsk@stavotechsk.sk